Leidse Grootouder zet zich in voor duurzame toekomst

Hans Baaijens is een trotse opa van negen kleinkinderen. Ondanks zijn pensioen blijft Hans actief betrokken bij de maatschappij. Hij zet zich in voor een betere toekomst door deel te nemen aan Grootouders voor het Klimaat, een groep bezorgde senioren die zich richt op het aanpakken van klimaatverandering. In dit interview deelt Hans zijn motivatie, de impactvolle initiatieven waaraan hij bijdraagt, en zijn hoop voor de toekomstige generaties.

Wat heeft je ertoe gebracht om je aan te sluiten bij Grootouders voor het Klimaat?

Al jarenlang maak ik me grote zorgen over de klimaatontwikkelingen, zowel in Nederland als wereldwijd. Het gaat allemaal zo snel achteruit. Het klimaat is een mondiaal probleem, en die verslechtering raakt ons allemaal. Daarom was ik al betrokken bij verschillende stichtingen en actiegroepen die zich bezighouden met het klimaat. Twee jaar geleden kwam ik Grootouders voor het Klimaat tegen, en toen besloot ik me bij hen aan te sluiten.

Hoe proberen jullie jongere generaties en het bredere publiek te informeren en te inspireren?

Als grootouders richten wij ons vooral op de politiek – lokaal, provinciaal, landelijk en sinds een half jaar ook op Europees niveau. Wij geloven dat mensen veel in hun eigen situatie kunnen doen om bij te dragen aan een beter klimaat, en daar is ook veel informatie over beschikbaar. Maar wij vinden het vooral belangrijk om druk uit te oefenen op de politiek, zodat ze verder kijken dan de vierjarige termijnen van verkiezingen en denken aan de toekomstige generaties. Dat vooruitkijken is vaak moeilijk voor politici, dus daar ondernemen wij acties voor.

Welke initiatieven van Grootouders voor het Klimaat zijn volgens jou het meest impactvol geweest?

Een van de meest effectieve initiatieven is de ‘Toekomststoel’. We delen deze uit aan gemeenteraden, waterschappen, Provinciale Staten en ook bij organisaties zoals de SER. Het is een bouwpakket voor een stoel, die we vragen om in de raadszaal, de Kamer of overlegkamers te plaatsen. Deze stoel staat symbool voor de toekomstige generaties, zodat men zich steeds bewust is van de gevolgen van hun beslissingen. Daarnaast demonstreren wij als grootouders elke veertien dagen voor de Tweede Kamer. Dit hebben we inmiddels al 140 keer gedaan. We nodigen dan Kamerleden uit om hun standpunten te verduidelijken en in discussie met ons te gaan. We zijn vaak met zo’n 50 tot 60 grootouders uit het hele land, en elke keer weer voeren we goede gesprekken, bijvoorbeeld ook met mensen zoals Ingrid Thijssen van de Werkgeversorganisatie, met wie we in september een gesprek aangaan.

Wij hebben geen persoonlijke belangen meer. Wij vragen alleen: als je moet kiezen tussen ons belang op de korte termijn of het belang van onze kleinkinderen over veertig jaar, kies dan voor die toekomst. Rechtvaardigheid speelt hierbij een grote rol. We kunnen niet te veel verwachten van mensen met weinig inkomen of uit derdewereldlanden die al te lijden hebben onder branden, droogte of overstromingen. Nee, de verantwoordelijkheid ligt bij de welgestelde wereld, vooral bij degenen met de hogere inkomens. Zij zullen het meest moeten bijdragen om de wereld leefbaar te houden voor onze kleinkinderen.

Als je direct met politici zou kunnen spreken, wat zou je belangrijkste boodschap zijn?

Los de problemen van nu op met het perspectief van de gevolgen over veertig jaar.

Wat voor toekomst hoop je dat jouw kleinkinderen zullen hebben als het gaat om klimaat en milieu?

Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van mijn kleinkinderen niet meer zal draaien om materiële vooruitgang. Ik hoop dat ze een wereld hebben waarin een leefbaar leven mogelijk is, zonder bedreigingen van extreme weersomstandigheden, voedsel- en watertekorten. En ik hoop op een wereld waarin mensen niet gedwongen worden om te migreren vanwege onleefbare omstandigheden in hun eigen land. We staan voor grote bevolkingsverschuivingen als we niet snel de juiste maatregelen nemen.

En tot slot, waar kunnen cliënten van Groenoord Zorgt zich aanmelden om te helpen?

Via onze website. We hebben geen leden, maar vrijwilligers en donateurs. Alles binnen onze organisatie wordt gedaan door vrijwilligers, allemaal ouderen en gepensioneerden zonder persoonlijke belangen, maar met een grote bezorgdheid over de toekomst van de wereld.

Misschien is dit ook wat voor jou?

Heb jij een tip of een leuk nieuwtje? Mail de redactie!

Start chat
Chat met ons
Scan de code
Miriam - Regio Coördinator
Hallo 👋
Welkom op onze website! Kunnen wij je ergens mee helpen of heb je een vraag over de diensten die wij leveren? Stel je vraag hier en we komen er zo spoedig mogelijk op terug. Op werkdagen reageren wij binnen 24 uur.