Maatregelen personeelstekort huishoudelijke hulp

Personeelstekort: je zou het bijna verkiezen tot woord van het jaar, ware het niet dat we er nog zoveel problemen van ondervinden. Het is geen geheim dat de zorgsector kampt met dit chronische probleem. Daarom worden er op landelijk en gemeentelijk niveau meerdere maatregelen genomen om zoveel mogelijk mensen toch nog te kunnen voorzien van een schoon en leefbaar huis. 
 
Waar we voorheen hulp binnen 10 dagen konden garanderen, is er tegenwoordig sprake van een wachtlijst. Om toch alle (wachtende) cliënten van zorg te voorzien, zijn er op landelijk niveau en op gemeentelijk niveau maatregelen genomen.  
 
Eerlijke eigen bijdrage 
 
Het huidige, vaste tarief van €19 dat in 2019 is ingevoerd heeft gezorgd voor een flinke groei van het aantal aanvragers van huishoudelijke hulp via de WMO, vooral onder de huishoudens met hogere inkomens. Daarom wordt per 1 januari 2025 een passende eigen bijdrage ingevoerd waarbij meer rekening wordt gehouden met de draagkracht van huishoudens. Praktisch betekent dit dat huishoudens met een inkomen boven 185% van het sociaal minimum (in 2021 was dit circa € 30.000 voor een alleenstaande AOW-gerechtigde) een hogere eigen bijdrage zullen betalen. Voor de meeste huishoudens betekent de invoering van een passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp dat zij alsnog €19 per maand blijven betalen. Bij huishoudens met een inkomen boven 185% van het sociaal minimum zal de eigen bijdrage geleidelijk stijgen naarmate het inkomen hoger wordt. 
 
Nieuwe frequenties huishoudelijke taken 
 
De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben besloten om de frequentie van wekelijkse huishoudelijke taken aan te passen naar tweewekelijks. In wezen hoeft er dan niets te veranderen aan het rooster van een thuishulp. Huishouden A ontvangt hulp op de maandagochtend in de even weken, huishouden B ontvangt hulp op de maandagochtend in de oneven weken. Op deze manier kunnen er meer mensen worden geholpen, voor zolang we handen tekort komen. 
 
Uiteraard zou de ideale oplossing zijn dat meer mensen kiezen voor een baan in de zorg, maar voor nu is dit de nieuwe realiteit. De krapte op de arbeidsmarkt houdt voorlopig aan, en we zullen gezamenlijk creatieve alternatieven moeten verzinnen om alle mensen die in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning zo goed mogelijk te ondersteunen. 
 
Pilot: hulp in de avond en in het weekend 
 
Een dergelijk alternatief is het aanbieden van huishoudelijke hulp in de avond en het weekend. Vanaf februari 2023 start Groenoord Zorgt met deze pilot. Wij geloven dat we hiermee wat meer potentiële medewerkers weten aan te spreken. Er zijn bijvoorbeeld veel studenten die een voltijdopleiding volgen waarvoor zij dagelijks aanwezig moeten zijn bij colleges. Veel van hen kiezen daarom voor een baan in de horeca, terwijl werken in de zorg niet alleen leuk, maar ook erg dankbaar is. 
 
Alleen al in de regio Leiden staan er 7 vacatures open. Toe aan een baan met betekenis? Bezoek onze werken-bij site. 

Misschien is dit ook wat voor jou?

Heb jij een tip of een leuk nieuwtje? Mail de redactie!

Start chat
Chat met ons
Scan de code
Miriam - Regio Coördinator
Hallo 👋
Welkom op onze website! Kunnen wij je ergens mee helpen of heb je een vraag over de diensten die wij leveren? Stel je vraag hier en we komen er zo spoedig mogelijk op terug. Op werkdagen reageren wij binnen 24 uur.