Na 1 april – Seksualiteit bij ouderen: een onderwerp dat aandacht verdient

Bij Groenoord Zorgt en Willie.nl streven we naar een open dialoog over seksualiteit bij ouderen, een onderwerp dat vaak nog onbesproken blijft. Het doorbreken van taboes en het normaliseren van intimiteit en seksualiteit bij ouderen zijn kernwaarden voor beide organisaties.

Onze 1 april grap met ‘Senior Sensations’ heeft als doel dit belangrijke onderwerp onder de aandacht te brengen en de discussie hierover aan te wakkeren. Door humor te gebruiken, wilden we de drempel verlagen en mensen aanmoedigen om hier openlijk over te praten. We hopen dat deze ludieke actie bijdraagt aan een groter begrip en acceptatie van seksualiteit bij ouderen, en we blijven ons inzetten voor een inclusieve en respectvolle benadering van dit onderwerp, zowel in de zorg als daarbuiten.

Waarom de erkenning van seksualiteit bij ouderen belangrijk is

In de zorg draait het om het bieden van gepaste zorg, waarbij ook de behoeften op het gebied van intimiteit en seksualiteit worden erkend. Intimiteit omvat meer dan alleen seksuele handelingen; het gaat om nabijheid, contact en verbondenheid. Deze behoeften blijven bestaan, zelfs op oudere leeftijd, en zijn van cruciaal belang voor het welzijn van ouderen. Het normaliseren van seksualiteit bij ouderen draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en het doorbreken van stigma’s en misvattingen.

Bovendien vinden we inspiratie in het concept van blue zones, waar mensen in goede gezondheid bovengemiddeld oud worden. Een integraal onderdeel van het leven in blue zones is de erkenning en bevordering van gezonde relaties en intimiteit, zelfs op latere leeftijd. Door ons te richten op het stimuleren van een open dialoog over seksualiteit bij ouderen, dragen we bij aan het creëren van een omgeving die de principes van blue zones omarmt.

Wat zeggen de onderzoeken?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat intimiteit en seksualiteit een belangrijke rol spelen in het leven van ouderen. Zo geeft een groot aantal ouderen aan seksueel actief te zijn en dit als een belangrijk onderdeel van een gelukkig leven te zien.

  • 83 procent van de mannen en 61 procent van de vrouwen tussen de 55 en 79 jaar geeft aan seks belangrijk te vinden.
  • Een flink deel van de ouderen is seksueel actief, al neemt seksuele activiteit wel af naarmate men ouder wordt.
  • 78 procent van de ouderen verlangt naar meer intimiteit, waarbij dit belangrijker wordt naarmate men ouder wordt.

Wat kunnen we doen om ouderen beter te helpen?

  • Faciliteren in plaats van verbieden: Zorg in verzorgingshuizen voor “niet storen” bordjes, een breder bed als ouderen elkaar vaak lijken op te zoeken, en introduceer veilige toys om de behoeften van ouderen op het gebied van intimiteit te faciliteren. Of nog beter, ontwikkel een lijn zoals ‘Senior Sensations’!
  • Zorg voor open communicatie: Creëer een omgeving waarin ouderen vragen durven te stellen over seksualiteit en intimiteit, ook met betrekking tot hun lichaam en gezondheid.
  • Behoud van waardigheid: Respecteer te allen tijde de waardigheid en autonomie van ouderen.
  • Grensoverschrijdend gedrag: Ontmoedig seksueel gedrag in openbare ruimtes, maar begeleid ouderen naar een meer privéruimte op een respectvolle manier.

Door deze maatregelen te nemen, kunnen we bijdragen aan een omgeving waarin ouderen zich veilig voelen om hun behoeften op het gebied van intimiteit en seksualiteit te uiten, en waarin een open dialoog hierover wordt gestimuleerd. Meer weten over dit onderwerp? Lees dan de blog van Seksuologen met Twee.

Misschien is dit ook wat voor jou?

Heb jij een tip of een leuk nieuwtje? Mail de redactie!

Start chat
Chat met ons
Scan de code
Miriam - Regio Coördinator
Hallo 👋
Welkom op onze website! Kunnen wij je ergens mee helpen of heb je een vraag over de diensten die wij leveren? Stel je vraag hier en we komen er zo spoedig mogelijk op terug. Op werkdagen reageren wij binnen 24 uur.